YouTube ได้แจ้งเตือนเจ้าของช่องบนแพลตฟอร์ม YouTube ว่าจะนำบัญชีที่ปิดไปแล้วออกจากการคำนวณในเมตริกของ YouTube โดยแจ้งเตือนผ่านทางทวิตเตอร์, ฟอรั่ม YouTube Help และการแจ้งเตือนใน YouTube Creator Studio โดยผลจากการกวาดล้างครั้งนี้อาจส่งผลให้เจ้าของช่องเห็นจำนวนผู้ติดตามช่องลดลง

การนำบัญชีที่ปิดไปแล้วออกจากการคำนวณจำนวนผู้ติดตามบนช่องของ YouTube นี้ จะมีผลทั้งบัญชีที่เจ้าของเลือกที่จะปิดเอง หรือบัญชีที่ YouTube สั่งปิดเนื่องจากฝ่าฝืนนโยบายของแพลตฟอร์ม อย่างเช่นสแปม ซึ่งอาจทำให้เจ้าของช่องเห็นจำนวนผู้ติดตามช่องลดลงได้ แต่จะไม่มีผลกับระยะเวลารับชมคอนเทนต์ของช่องนั้น ๆ

เจ้าของช่อง YouTube อาจจะพบจำนวนผู้ติดตามหายไปจาก YouTube Analytics ในช่วง 3-4 ธันวาคม ซึ่งหากต้องการดูจำนวนบัญชีที่ปิดไปและถูกลบออกจากช่อง ก็สามารถกดได้ที่ See more และเลือก Closed Accounts จาก Subscription Source

ที่มา – @TeamYouTube, TechCrunch

No Description
ภาพจาก shutterstock.com

Topics: 


Source: Blognone

error: Content is protected !!
preloader