HP Inc. รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ตามปีการเงินบริษัท 2019 (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2019) รายได้รวม 14,603 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.1% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 1,179

ซีอีโอ Dion Weisler กล่าวว่าผลงานที่ผ่านมาบริษัทยังคงอยู่ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรม และเชื่อมั่นว่าเอชพีมีตำแหน่งที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ Weisler ยังประกาศลาออกจากตำแหน่ง โดย Enrique Lores จะขึ้นมาเป็นซีอีโอคนใหม่

กลุ่มธุรกิจ Personal Systems มีรายได้เพิ่มขึ้น 3% โดยตลอดองค์กรรายได้เพิ่ม 10% ส่วนลูกค้าทั่วไปลดลง 11% และธุรกิจพรินเตอร์รายได้ลดลง 5%

ที่มา: HP

alt="HP"


Source: Blognone

error: Content is protected !!
preloader