AWS ประกาศความร่วมมือกับ NFL สร้างปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงที่นักกีฬาจะบาดเจ็บในอนาคต โดยระบบนี้อาศัยเครื่องมือของ AWS เช่น SageMaker, Rekognition, และบริการ Amazon ML Solutions Lab ที่เป็นบริการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์เฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย

ในการร่วมมือกับ NFL ครั้งนี้ ทาง AWS พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อจับภาพโครงร่าง (skeleton) ของนักกีฬาจากวิดีโอของ NFL จากนั้นวิเคราะห์ทั้งตำแหน่งของนักกีฬาในสนาม, รูปแบบการเล่น, อุปกรณ์ที่สวมใส่, สภาพแวดล้อม, และข้อมูลการบาดเจ็บของนักกีฬา

ทั้งสององค์กรหวังว่าข้อมูลจากระบบนี้จะทำให้ NFL สามารถปรับปรุงทั้งกติกาการแข่งขัน, พัฒนาอุปกรณ์, และกระบวนการรักษาตัวนักกีฬา

ที่มา – BusinessWire

No Description


Source: Blognone

error: Content is protected !!
preloader