เฟซบุ๊กสร้างปัญญาประดิษฐ์สำหรับแก้สมการคณิตศาสตร์แบบหนึ่งตัวแปร (หาค่า y เมื่อเทียบกับ x) โดยยังคงหาผลลัพธ์ได้แม้สมการจะมีความซับซ้อนสูง โดยอาศัยโครงสร้างปัญญาประดิษฐ์แบบเดียวกับการแปลภาษา

งานวิจัยนี้แปลงสมการเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ tree เพื่อเปลี่ยนเป็นชุดข้อมูลแบบ sequence เนื่องจากโมเดลปัญญาประดิษฐ์แปลภาษา มันเป็นการแปลง จาก sequence ไปเป็นอีก sequence (seq2seq) เมื่อโมเดลสามารถรับสมการได้แล้ว โมเดลก็ฝึกคล้ายการแปลภาษา โดยภาษาฝั่งเอาท์พุตนั้นเป็นสมการที่เริ่มด้วย “y =” เสมอ

โมเดลที่เฟซบุ๊กสร้าง ใช้โจทย์และเฉลยจำนวน 100 ล้านชุด จากนั้นทดสอบด้วยโจทย์ที่ไม่เคยเห็นอีก 5,000 ชุด พบว่าสามารถแก้สมการอินทริเกรตได้แม่นยำ 99.7%, สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง 94%, และสมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 81.2% นับว่าแม่นยำยิ่งกว่าซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์เดิมๆ อย่าง Mathematica, Matlab, หรือ Maple แถมการทำเฉลยแต่ละครั้งก็ใช้เวลาน้อยกว่า 0.5 วินาทีเทียบกับซอฟต์แวร์เฉพาะที่ใช้เวลานานจนทีมวิจัยต้องตัดเวลาเหลือไม่เกิน 30 วินาที และทำโจทย์เพียง 500 ข้อเพื่อทดสอบความแม่นยำ

เฟซบุ๊กระบุว่ากำลังเตรียมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แก้สมการหลายตัวแปร และคาดว่าแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์เช่นนี้จะเปิดช่องทางใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบใหม่ในอนาคต

ที่มา – Facebook AI Blog

No Description


Source: Blognone

error: Content is protected !!
preloader