เหตุผลดีดีที่น่าสนใจ สำหรับการใช้บริการ IT Outsource Service กับเรา (กรุงเทพ, ปทุมธานี, นนทบุรี, นครปฐม)

 

เนื่องจาก งานบริการ IT Outsource Services เป็นบริการที่ไม่สามารถบอกได้ว่า ดีหรือไม่ดี เราจึงต้องหาวิธีการในการประเมิน IT Outsource ในแบบคตร่าวๆเพื่อลดความเสี่ยงในการจ้าง วิธีการนี้ ถึงแม้ว่าจะใช้ได้กับบางองค์กร แต่ก็ช่วยในการตัดสินในสำหรับ ผู้ใช้บริการ

 

1. ผู้ให้บริการ IT Outsource ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง (ไม่ใช่เอาเด็กใหม่มาทำ) โดยปกติ งานบริการระบบ IT นั้น ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ เพราะว่าการทำงานของหน่วยงานบริการ IT ไม่มีมหาลัยที่ไหนสอนวิธีการแก้ไขปัญหาที่หน้างานซึ่งหลากหลายปัญหา ต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงานอย่างเดียว การส่งพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยมาทำงานนั้น หมายถึงกำไรของผู้ให้บริการของ IT Outsource อย่างเรา แต่สิ่งนี้คือการเอาเปรียบลูกค้า เนื่องจาก พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ จะสามารถให้บริการช้า และไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้ หรือ ความสามารถในการตอบคำถามก็ยังไม่ช่วยอะไรกับลูกค้า จึงไม่สามารถตอบปัญหา Solution ที่ซับซ้อน หรือให้คำตอบสำหรับลูกค้าได้ไม่ดีเท่าที่คววร เราจึงควรสอบถามผู้ให้บริการว่า Staff ที่จะเข้ามานั้นอายุงานนานเท่าไหร่ เคยมีประสบการณ์มากแค่ไหนในการให้บริการ นี่เป็นวิธีการตัดสินใจเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ

 

2. ต้องสามารถดูแลได้รอบด้าน โดย มีทีมที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์อยู่ด้านหลัง เพราะระบบงาน IT นั้น เป็นระบบที่มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็น ระบบ OS , Application ต่างๆ, EPR, Database, Backup , Email, Network, Server, Storage, Router, Firewall, NAS, SAN, Wifi, Printer, UPS, กล้องวงจรปิด, สแกนลาวนิ้วมือ ฯลฯ ซึ่งระบบเหล่านี้ คนๆเดียวอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ ได้ทั้งหมด ทีมที่ช่วยอยู่เบื้องหลังก็สำคัญ จึงควรสอบถามผู้ให้บริการเกี่ยวกับทีมที่ให้บริการด้านหลังด้วยว่า คล้องตัวขนาดไหน เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว

 

3. การให้บริการต้องรวดเร็ว และทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะธุรกิจทุกที่ เป็นธุรกิจที่ต้องทำงานตลอดเวลา การรอการแก้ไขปัญหา จึงเป็นตัวเลือกที่ดูไม่ดีนัก การให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา จึงเป็นเรื่องที่ควรตกลงกันก่อนตั้งแต่แรก เช่น บริการภายใน 4 ชม. หรือ ภายใน 1 วัน หรือ ภายใน 48ชม. หรือ Next Business Day หรือภายใน 1 สัปดาห์ ควรอยู่ในสัญญา หรืออยู่บนโต๊ะเจรจาตั้งแต่แรกเพื่อจะได้ทราบระยะเวลาในการ Support แต่ข้อตกลงนี้ก็มีผลต่อราคาด้วยเช่นกัน เพราะหากต้องมี Staff คอย Stadby ทางผู้ให้บริการ ต้องเตรียม Staff ไว้เพื่อคอยวิ่งแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์

 

4. ผู้ให้บริการต้องมี หลักฐานการปฏิบัติงาน และสามารถนำมาวิเคราะห์ในอนาคตได้ สำหรับผู้ให้บริการ IT Outsource ที่ดีนั้น ต้องมีหลักฐานการทำงาน และวิธีการทำงาน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และตรวจสอบปัญหาย้อนหลังได้ การทำงานนั้นจึงจะช่วยในสามารถแก้ไขปํญหาระยะยาวได้ หรือช่วยในการตัดสินใจต่อไปในอนาคต ว่าจะแก้ไขปัญหาระยะยาวยังไง

 

5. ให้ความสำคัญกับการทำระบบ Control Center เพราะการวิ่งไปแก้ไขปัญหาระบบทีละเครื่องนั้น อาจจะเสียเวลามาก และอาจจะทำได้ไม่สมบูรณ์ด้วย IT Outsource จึงต้องรู้วิธีการในการทำระบบให้สามารถแก้ไขปัญหาจากส่วนกลางได้อย่างดี และสามารถหาอุปกรณ์ในการช่วยตอบสนองต่อความต้องการได้ทันท่วงที

 

6. ระบบรักษาความปลอดภัย ต้องป้องกันได้จริง เนื่องจากปัจจบัน ระบบ Internet นั้น ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลมหาศาลได้ แต่ข้อมูลเหล่านั้นก็มีไวรัส หรือ Software ที่ไม่ประสงค์ดีปนมาด้วย ระบบรักษาความปลอดภัยจึงสำคัญต่อการก้าวต่อไปของ Business จึงต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และสามารถตรวจสอบปัญหา รวมถึงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีด้วย

 

7. ค่าใช้จ่ายชัดเจน และควบคุมได้ งานระบบ IT นั้น เป็นระบบที่ต้องบริหารด้วยการจ่ายเงิน ซึ่งหมายถึงมีโอกาสจะบานปลายสูง หากผู้ให้บริการที่ดี รู้จักวางแผนล่วงหน้า และประเมินค่าใช้จ่ายโดยใกล้กับความเป็นจริงนั้น ย่อมทำให้ผู้ใช้บริการ สามารถประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมประเมินความเสี่ยงกับระบบของตนเองได้อย่างดี เรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ

 

8. ต้อง minitor และสามารถป้องกันปัญหาก่อนเกิดได้ เช่น ระบบการทำ Patch หรือการ Update Software ต่างๆ ปัจจุบัน ปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องสร้างปัญหา (เช่น จากไวรัสต่างๆ) การ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และคอยป้องกันก่อนปัญหาเกิด เป็นเรื่องที่ถือว่าจำเป็นต่อการดูแลระบบ IT ผู้ให้บริการ จึงต้องรู้วิธีการวางระบบ และเสนอต่อผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง (และไม่แพง)

 

และหากท่านต้องการ IT Outsource Services and Software Solution หรือระบบอื่นๆที่ตอบสนองกับธุรกิจของท่านได้ สามารถติดต่อเราได้ ที่ http://www.bbestit.com/contact-us/

 

 

error: Content is protected !!
preloader