ปัญหาปวดหัวของอีโมจิมีมาอีกแล้ว คราวนี้เป็นอีโมจิรูปหมึก (สัตว์น้ำ) ใน iOS ของแอปเปิล โดยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทอเรย์เบย์ (Monterey Bay Aquarium) ได้ออกมาทักท้วงผ่าน Twitter ของพิพิธภัณฑ์ว่า อีโมจิรูปหมึก (Squid) มีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข

โดยหมึกนั้นจะมีส่วนประกอบที่เรียกว่าไซฟอน เป็นท่อน้ำไว้พ่นเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่, หายใจ และขับของเสีย ซึ่งไซฟอนของหมึกนั้นจะอยู่ที่ด้านหลังส่วนหัว หรือฝั่งตรงข้ามกับด้านที่เป็นลูกตาสองข้าง ขณะที่อีโมจิของแอปเปิลนั้นนำไซฟอนมาไว้ด้านเดียวกับลูกตา ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ก็บอกว่าแอปเปิลน่าจะเข้าใจว่าไซฟอนคือส่วนจมูกซึ่งไม่ถูกต้อง และเรียกร้องให้มีการแก้ไข

อย่างไรก็ตาม น่าสนใจว่าทำไมทางพิพิธภัณฑ์จึงเพิ่งทักท้วง เพราะแอปเปิลก็เพิ่มอีโมจิรูปหมึกเข้ามาตั้งแต่ปี 2016 และใช้รูปแบบนี้มาตลอดจนถึง iOS 12 ล่าสุด

ปัญหานี้ไม่พบในอีโมจิของค่ายอื่น (ดูอีโมจิหมึกของค่ายอื่นที่นี่)

ที่มา: The Verge

alt="Squid"

Topics: 


Source: Blognone

error: Content is protected !!
preloader