นักวิจัยจาก Global Pulse โครงการวิจัยด้าน Big Data, AI ของ UN ได้เผยแพร่เปเปอร์งานวิจัยที่ว่าด้วยการฝึก AI ให้สามารถเขียนสุนทรพจน์สำหรับในการประชุมสามัญของ UN ได้ภายใน 13 ชั่วโมงและงบประมาณเพียง 7.8 เหรียญ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้งานแพลตฟอร์มคลาวด์

เครื่องมือที่ Global Pulse ใช้เป็นเครื่องมือโอเพนซอสทั้งหมด ส่วนข้อมูลที่ป้อนเอาจากสุนทรพจน์ทั้งหมดที่ถูกพูดในการประชุมสามัญของ UN ตั้งแต่ปี 1970 ถึง 2015 ก่อนจะแบ่งออกมาเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ คือหัวข้อทั่วไป (อาทิ โลกร้อน), สุนทรพจน์เปิดประชุมของเลขาธิการ UN และประเด็นที่อ่อนไหว อาทิ ชมกลุ่มน้อย โดยใช้โมเดล Deep Learning

ผลออกมาคือ AI สามารถเขียนสุนทรพจน์ในหมวดที่ 1 (หัวข้อทั่วไป) ได้ใกล้เคียงคนจริงที่สุดที่ 90% ขณะที่หมวดที่ 3 มีความใกล้เคียงกับสุนทรพจน์จริงแค่ 60% เท่านั้น เพราะข้อจำกัดเรื่องข้อมูลสภาพแวดล้อมและธรรมชาติทางการทูตที่ค่อนข้างน้อยในข้อมูลที่ถูกนำมาเทรน

No Description

ที่มา – MIT Technology Review


Source: Blognone

error: Content is protected !!
preloader